Zaujímavý záver o lieku, ktorý si u nás každý zháňal: EMA neodporúča ivermektín na liečbu COVID-19, prečo?

Najnovšie prieskumy liekovej agentúry majú jasné závery. Prečo sa nakoniec odborníci rozhodli neodporúčať ivermektín na liečbu COVIDu? Lekári na Slovensku dostali nové postupy, ako liečiť pacientov s koronavírusom a predchádzať hospitalizáciám.

 

Európska lieková agentúra (EMA) tiež najnovšie neodporučila používanie ivermektínu na prevenciu a liečbu choroby COVID-19. Podľa úradu je prípustné len v rámci dobre navrhnutých klinických štúdií.

 

IVERKMEKTÍN NIE JE VHODNÝ NA LIEČBU KORONAVÍRUSU
Na oficiálnej stránke liekovej agentúry sa uvádza, že EMA preskúmala najnovšie dôkazy o použití ivermektínu na prevenciu a liečbu choroby COVID-19 a dospela k záveru, že dostupné údaje nepodporujú jeho použitie proti chorobe COVID-19 mimo dobre navrhnutých kontrolovaných klinických štúdií.

Vo vyhlásení EMA, zverejnenom v pondelok, sa uvádza, že v EÚ sú tablety s ivermektínom schválené na liečbu niektorých parazitických ochorení, zatiaľ čo prípravky s obsahom ivermektínu sú schválené na ošetrenie kožných ochorení, ako je napríklad ružovka (rosacea).

Ivermektín je tiež povolený na veterinárne použitie pre široké spektrum druhov zvierat, a to proti vonkajším či vnútorným parazitom.

Lieky s ivermektínom nie sú v EÚ povolené na použitie proti covidu a EMA nedostala žiadnu žiadosť o takéto použitie, uvádza sa vo vyhlásení.

V texte sa píše, že po medializovaných správach o používaní ivermektínu EMA preskúmala najnovšie publikované dôkazy z laboratórnych štúdií, pozorovacích štúdií, klinických štúdií a metaanalýz.

V rámci laboratórnych štúdií sa zistilo, že ivermektín môže blokovať replikáciu SARS-CoV-2 - vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19) -, avšak pri oveľa vyšších koncentráciách ivermektínu, ako sú teraz povolené.

Výsledky klinických štúdií boli rôzne, pričom niektoré štúdie nepreukázali žiadny prínos a iné hlásili potenciálny prínos, uvádza sa vo vyhlásení.

 

Väčšina štúdií, ktoré preskúmala agentúra EMA, nebola rozsiahla a mali i ďalšie obmedzenia, vrátane rôznych režimov dávkovania a použitia súbežne užívaných liekov.

Na základe toho EMA dospela k záveru, že v súčasnosti dostupné dôkazy nie sú dostatočné na podporu použitia ivermektínu pri liečení COVID-19 mimo klinických štúdií.

Aj keď je ivermektín všeobecne dobre tolerovaný v dávkach povolených pre iné indikácie, jeho vedľajšie účinky by sa mohli zosilňovať pri oveľa vyšších dávkach, ktoré by boli potrebné na získanie takej koncentrácie ivermektínu v pľúcach, aká by bola účinná proti vírusu.

EMA tiež uviedla, že toxicitu, keď sa ivermektín používa vo vyšších ako schválených dávkach, nemožno vylúčiť.

EMA preto dospela k záveru, že použitie ivermektínu na prevenciu alebo liečbu COVID-19 v súčasnosti nemožno odporúčať mimo kontrolovaných klinických štúdií.

Dodala, že na vyvodenie záverov o tom, či je produkt účinný a bezpečný pri prevencii a liečbe covidu, sú potrebné ďalšie dobre navrhnuté randomizované štúdie.

Toto vyhlásenie EMA o verejnom zdraví bolo schválené pandemickou pracovnou skupinou COVID-19 EMA (COVID-ETF) na základe prebiehajúcich diskusií o použití ivermektínu pri prevencii a liečbe COVID-19, uvádza sa na stránke EMA.

julia-zyablova-S1v7hVUiCg0-unsplash

 

NOVÉ ŠTANDARDY NA LIEČBU COVIDU PRE SLOVENSKÝCH LEKÁROV
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zapracovalo do štandardov pre ambulantných lekárov tzv. cestu pacienta. Tá lekárovi pomôže v optimálnom manažovaní a liečbe pacienta s ochorením COVID-19. Informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Materiál má byť zrozumiteľný aj pre pacienta. Štátny tajomník MZ SR Peter Stachura uviedol, že podľa informácií z nemocníc pacienti s ochorením COVID-19 sú prijímaní veľakrát vo veľmi zlom zdravotnom stave. Predpokladá, že za tým môže byť obava pacientov z hospitalizácie, neinformovanie všeobecného lekára o pozitivite na nový koronavírus, ako aj nedostatočný manažment pacienta zo strany lekára.

"Cieľom dokumentu je zoptimalizovať proces ambulantnej starostlivosti o pacienta s ochorením COVID-19 tak, aby sa predišlo hospitalizácii, respektíve aby bol pacient v prípade potreby v nemocnici včas," povedal.

MZ SR upravilo aj Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých počas pandémie COVID-19. "Tretia aktualizácia publikovaná 17. marca 2021 upravuje postup všeobecných lekárov pri výkone činnosti v rámci liečby pacientov s ochorením COVID-19," dodala Eliášová.

 

zdroj: najmama.sk