Kyselina chlorovodíková - solná 31% 1l

Kód: 91100101
Akcia
Značka: LABAR
€3,51 –66 %
hcl 3
€3,51 –66 % €1,18 €0,98 bez DPH
Skladom
Môžeme doručiť do:
4.10.2022

Kyselina chlorovodíková 31%

Detailné informácie

Podrobný popis

Kyselina chlorovodíková 31%

Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

Uchovávajte iba v pôvodnom obale. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte plyn/pary.

Pri styku s kožou (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.

Pri vdýchnutí: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v pokoji v polohe uľahčujúcej dýchanie.

Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Pri expozícii alebo ak sa necítite dobre: ​​Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Odstráňte obsah/obal odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: