Tovar expedujeme do 24-48 hodín po prijatí objednávky. Vážení zákazníci! V rámci prevencie a zamedzenia šírenia korona-vírusu nie je možné vrátenie alebo výmena rúšok, respirátorov, okuliarov, štítov, rukavíc a iných hygienicky zabalených produktov. Za pochopenie ďakujeme.

Respirátor (polomaska) BISAF FFP3 bez ventilčeka, balenie 1 ks

Skladací respirátor - polomaska FFP3 bez ventilčeka. Možnosť nosenia dvoma spôsobmi!

Variant
Skladom
Kód: BIS-000002
Značka: Bisaf
€4,68 €3,90 bez DPH
Kategória: Respirátory FFP3

Skladací respirátor - polomaska FFP3 bez ventilčeka. Možnosť nosenia dvoma spôsobmi!

Účinnosť filtrácie 99,95% v súlade s normou EN 149 + A1.

Vyrobený z celofiltračného materiálu.

Obsahuje oceľový prúžok na nastavenie priľnavosti na nose + mäkkú penu pre lepšiu tesnosť.

Upínanie na dve gumičky za uši ale aj možnosť nosenia na temene pomocou špecialnej spony na uchytenie.

Vyrobený v Európe.

UNI veľkosť.

 

 

Od 6.4.2020 vstúpil do platnosti zákon č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva. Jeho plné znenie nájdete tu https://www.epi.sk/zz/2020-69 Zákon zakazuje predaj produktov na ochranu dychu triedy FFP2 a FFP3 iným ako oprávneným osobám, ktoré sú v zákone exaktne vymenované v § 4 v článku 1. V bode D tohto článku je upravená možnosť predávať tieto produkty aj naďalej firmám, ktoré majú povinnosť zabezpečovať OOPP pre svojich zamestnancov a zároveň vykonávajú jednu z činností :
práca s nebezpečnými látkami,
práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
nanášanie náterových látok,
ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,
strojové brúsenie dreva,
zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
práca v archívoch.
„Zaslaním a potvrdením tejto objednávky vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením zákona č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a čestne vyhlasujem, že som osoba oprávnená na nákup osobného ochranného prostriedku v zmysle § 4 Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov zákona č. 69/2020 Z z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a potvrdzujem, že predávajúci vybavením mojej objednávky nedostáva do rozporu s týmto zákonom.