GO! PROFI 980 extra silný na vodný kameň 1l

Kód: 1411
Akcia
Značka: Go!
€7,18 €5,98 bez DPH
Skladom u partnera
Môžeme doručiť do:
23.7.2024

PROFI 980 Mimoriadne účinný, kyslý, nepenivý čistiaci prostriedok na odstraňovanie nečistôt spôsobených anorganickými usadeninami.

Detailné informácie

Podrobný popis

PROFI 980 Mimoriadne účinný, kyslý, nepenivý čistiaci prostriedok na odstraňovanie nečistôt spôsobených anorganickými usadeninami - vodný kameň, hrdzu a vápenaté usadeniny, mliečny a pivný kameň apod. Prípravok je vhodný aj na odstránenie vodného kameňa z vyvíjačov pary. Uplatní sa najmä v upratovacích službách, kúpeľníctva a v potravinárskom priemysle. Prípravok je určený len pre profesionálne použitie.

Spôsob použitia: Pri bežnom použití sa odporúča dávkovanie 1-10% (100-1000 ml / 10 litrov vody), lokálne sa môžu použiť aj vyššia koncentrácia, alebo aj koncentrát, ošetrené miesto je potom nutné dôkladne umyť pitnou vodou.

Pred použitím prostriedku sa zoznámte s odporúčaným dávkovaním, prečítajte si návod na použitie a riaďte sa ním. 

Nebezpečenstvo 

Nebezpečné látky: kyselina fosforečná 75 %
Upozornenia
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia:
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.


PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.                                  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete tu: KBÚ GO! PROFI 980.pdf

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: