Grill expert PROFESSIONAL 10l

Kód: 747
€35,44 €29,53 bez DPH
Skladom u partnera
Môžeme doručiť do:
23.7.2024

Grill expert professional je účinný gélový prostriedok na čistenie grilov, rúr a konvektomatov.

Detailné informácie

Podrobný popis

Grill expert professional je účinný gélový prostriedok na čistenie grilov, rúr a konvektomatov.

Odstraňuje usadené mastné nečistoty a pripáleniny z povrchov bez námahy.

Zloženie: 5 - 15% hydroxid sodný, <5% butylglykol, fosfonáty, neiónové povrchovo aktívne látky. Obsahuje: hydroxid sodný.

Návod na použitie: Rozprašovačom naneste prípravok na znečistené miesta a nechajte reagovať podľa intenzity znečistenia 5 až 15 minút. Pri silnejšom znečistení použijeme na uvoľnenie nečistôt vhodný pad (nesmie poškriabať povrch), alebo kefu.Po určenej dobe pôsobenia povrch dobre niekoľkokrát umyte čistou vodou pomocou hubky a vytrite do sucha. Nepoužívať na hliník a materiály neodolné alkáliam.

Upozornenie: Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekolko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na mieste určenom obcou.

Núdzové telefónne číslo: +421 2 54 774 166

Národné toxikologické informačné centrum.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: