Sempre clean dezinfekcia na ruky s rozprašovačom 600ml

Kód: 2400000000426
€8,40 €7 bez DPH
Na dotaz
Položka bola vypredaná…

Dezinfekcia na ruky a pokožku účinná proti vírusom a baktériám. 

Detailné informácie

Podrobný popis

Účinný prostriedok slúžiaci ako dezinfekcia na ruky a pokožku, ktorý nájde využitie u profesionálov aj u Vás v domácnosti.

Účinný proti vírusom a baktériám. Účinná látka Etanol.

Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o výrobku.

Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

UPOZORNENIA

Nebezpečenstvo vznietenia

Len na vonkajšie použitie

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Nefajčite.

Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich.

Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov. Pri požití - ihneď vypláchnuť ústa a vypiť veľa vody.

Nevyvolávajte zvracanie. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Úplne vyprázdnené obaly môžu byť recyklované. Zaobchádzať s kontaminovanými obalmi rovnakým spôsobom ako s látkou samotnou.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: